Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači. Viac informácií zatvoriť

E-mail: info@eses.sk

Telefónne číslo: +421 910 911 096

Názov spoločnosti:
MajPar. s.r.o                

Ulica a číslo: Komenského 461/10
Mesto a PSČ: Svidník 08901
Štát: Slovensko
IČO: 50399471
DIČ:2120315494
Bankový účet, IBAN: SK3909000000005116026360
BIC/SWIFT:
GIBASKBX


Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Konštantínova 6
080 01 Prešov
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
e-mail: pr@soi.sk


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov oddiel s.r.o. vložka číslo: 33184/P